"Valg uten Lula er svindel!"

Det er 24.januar 2018 og det er vrimler av plakater hvor det står "Valg uten Lula er svindel". Etter 9 timer i retten ble Brasils tidligere president Luiz Inácio Lula da Silvas dom økt til 12 år og 1 måned i fengsel i ankesaken i Porto Alegre.

Sosiale bevegelser, fagforeninger og grasrota fra partier på venstresida lover at kampen for demokratiet og rettferdighet  fortsetter. Det var samlet over hele Brasil, men størst trykk var det i São Paulo og selvsagt i Porto Alegre hvor selve ankesaken foregikk. Demonstrasjonene startet allerede den 22. januar, da blant annet «leiren for demokratiet» ble opprettet. Over 15 000 aktivister som var kommet til Porto Alegre for å støtte Lula.  Demonstrasjonen den 23. januar hvor både Lula og Dilma holdt appell, samlet hele 70 000 mennesker i Porto Alegres gater.

«Hvor er bevisene mot Lula»

Det stilles mange spørsmål ved Lulas dom. Dilma Rousseff har blant annet uttalt at denne saken er en del av det samme spillet som fikk henne stilt for riksrett, noe som senere er bevist at var et planlagt spill fra den brasilianske høyresiden. Dilma argumentere for at det hele er satt i gang for å svekke arbeiderpartiet (PT) og styrke den nyliberale modellen som Temer nå fremmer fra presidentstolen.

Bevisene som ligger til grunn for dommen blir av mange ansett som svake eller ikke tilstedeværende. Et av slagordene brukt av flere er «cadê a prova contra Lula» - «hvor er bevisene mot Lula?». De som støtter Lula mener rettsaken er mer politisk betinget enn basert på reelle bevis.

- Denne rettsaken gir et inntrykk av at rettsvesenet er med på å akselerer prosessen rundt bevisføring og dommen av Lula, alt for å forhindre at Lula vil kunne stille til valg, sier Lisa Martins som selv deltok på demonstrasjonen i Porto Alegre den 23. januar.  

Rettssystemet som politisk verktøy

Selv om Lula tapte i andre instans er han ikke helt ute av spill. Mye avhenger av hvor fort saken kommer opp i neste instans. Om Lula blir dømt også her kan han ikke stille til valg, men så lenge saken er pågående kan Lula melde seg som kandidat. Mye tyder på at rettssystemet i denne saken blir brukt som et politisk verktøy for å fjerne en politisk motstander. Dette kan også sees tydelig på en av hovedfanene brukt under demonstarsjoene: “eleicão sem Lula e fraude!”- Valg uten Lula er svindel!

Tar man i betraktning beskyldninger og bevis mot den nåværende presidenten Michel Temer er fanen forståelig. Temer selv kom til makten gjennom et konstitusjonelt statskupp. Han kan ikke selv stille til valg da han alt har en korrupsjonsdom mot seg. I tillegg har han to ganger klart å unngå rettssak gjennom avstemning i representantenes hus, hvor han har fått flertall for å blokkere anklagene.

Mer enn bare Lula

Når alt kommer til alt så handler denne saken om mye mer enn om Lula er skyldig eller ikke. Det handler om hvordan representanter fra ulike partier blir behandlet ulikt. Både Dilma og Lula har begge blitt dømt for uredelighet og mistet/ eller nesten mistet muligheten til å påta seg verv. Begge sakene har involvert svært dårlige beviser og omhandlet saker av en mye mindre skala en veldig mange andre som sitter høyt oppe i det politiske systemet i Brasil som Michel Temer eller Aecio Neves.

Selv om Lula sammen med folket tapte i denne runden, kommer kampen for demokratiet og rettferdighet til å fortsette.  De sosiale bevegelsene i Brasil har lovet at de vil fortsette å mobilisere frem til Lula får stille til valg.

Vilde Haugsnes
Vilde var på Brigade til Brasil i 2014. Hun har bodd flere år i landet det siste tiåret. Hun har også vært styreleder i LAG.
Land