Protestene fortsetter i Honduras

Folk i Honduras tar nok en gang til gatene. Demonstrasjonene er en reaksjon på at Juan Orlando Hernández ble erklært vinner av presidentvalget tre uker etter valgdagen. Nå har opposisjonen annonsert en opptrapping av protestene.

Seieren til Hernández ble annonsert av valgtribunalet (Tribunal Supremo Electoral ) 17.desember, tiltros for at kandidaturet til Hernández er grunnlovsstridig, massive protestene og anklager om valgfusk. Opposisjonen har krevd at andre valgomgang mellom Hernández og Salvador Nasralla annulleres, og at det gjennomføres omvalg.

  • Dette er et statskupp forkledd som gjenvalg. Det som trengs nå er fordømmelse av valget og at det internasjonale samfunn følger nøye med på hva som skjer. Dette kan potensielt bli en langvarig konflikt med alvorlige konsekvenser for folk og for samfunnet

Sosiale bevegelser i landet uttrykker nå en frykt for at regimets voldsbruk og undertrykkelse av organisert motstand vil øke. Protestene har blitt møtt med undertrykkelse, vold og forsøk på voldelige utkastelser av demonstrantene. Allerede er mer enn 30 personer drept i forbindelse med protestene etter valget, flere hundre er torturert og skadet av sikkerhetsstyrkene.  Også ytringsfriheten er angrepet, som under kuppet i 2009. Radio Progreso, vinner av Rafto-prisen i 2015, har blitt utsatt for sabotasje, ved at signalet deres har blitt kuttet – både på radio og nett – i noen deler av landet. En eskalert voldsbruk vil gjøre situasjonen i det militariserte landet enda verre.

EU har enda ikke gitt noen entydig uttalelse i forbindelse med valget, men de har pekt på uregelmessigheter og kaller valgtribunalets erklæring for uansvarlig. OAS har tatt til orde for gjenvalg. Men ingen av de har tatt ordet statskupp i sin munn, ei heller uttalt seg om voldsbruken og drapene kjølvannet av dette. USA anerkjenner Hernandez som valgvinner.

Mobiliseringen mot kuppet samler folk både fra partiopposisjonen så vel som de sosiale organisasjonene.

Det har vært demonstrasjoner i hele landet og i alle de største byene. Flere av landets hovedfartsårer har blitt blokkert. Opposisjonen varsler nå en opptrapping av demonstrasjonene i protest mot gjenvalget av Hernández, med særlig opptrapping i uka før han blir tatt i ed 27. januar.

Land