Nyvalgt kvinne i bondeledelsen i Colombia

Fra LAG var vi til stede da over 600 bønder var samlet på Cordinador Nacional Agrarios landsmøte i San Alberto, Cesár 24-29 november. Ernesto Roa fra Arauca ble valgt som president mens Johana Milena Castaño fra Tolima ble visepresident. Dette er første gang i historien at en kvinne blir valgt inn i ledelsen av bondeorganisasjonen.

I en kultur dominert av mannssjåvinisme er det få kvinnelige lederskikkelser. Dette gjør Castaño viktig. Hun gir de kvinnelige bønder et ansikt, og en klar tilstedeværelse i bondepolitikken, sier brigadist Josefine Horn som er en av de 5 LAGerne som deltar på landsmøtet.  

Castaño kommer fra Líbano, Tolima. Johana forteller at da hun var 12 år ble det gjennomført en streik i Líbano. Det var en streik som varte i 3 måneder og som imponerte henne. "I 2003 ble jeg kjent med mange av de som deltok i denne. En av dem var German Bedoya som har vært en viktig leder for CNA. Det var en tilfeldighet at jeg kom bort i bondepolitikken"

Når LAG spør hva hun ønsker å arbeide med framover forteller Castaño at kvinner har blitt en isolert gruppe i organisasjonen og at for å unngå dette mener hun det er viktig å revidere arbeidet kvinnesekretariatet har gjort fram til nå. Hun ønsker at organisasjonen skal bygges sammen av kvinner og menn. Hun tror det blir viktig å bringe tilbake historien om sterke og viktige kvinner som har vært tilstede i organisasjonen for å styrke de rommene som har blitt skapt for kvinner, slik som sekretariatet. Derifra ønsker hun å dra på bygda for å kjenne prosessene som skjer der, for å kunne skape en prosess sammen, fra grasrota og sentralt hold.

Castaño har en har studert sosial kommunikasjon og journalistikk. Graden får hun på fredag, og hun blir den første i bygda si med en mastergrad. Arbeidet hennes har vært med et fokus på bygda, og hun forteller det er en ære å ha blitt valgt som visepresident i en av de største bondeorganisasjonene i landet. 

Høstbrigaden til Colombia 2017
Land