Yara med gigantinvestering i Brasil

17. november annonserte kunstgjødselselskapet Yara at de kjøper opp gjødselanlegget Vale Cubatão Fertizante i Brasil fra Vale AS til over to milliarder kroner. Med oppkjøpet vil Yara etablere seg som produsent av nitrogengjødsel i landet, og norsk kapital får et enda bedre fotfeste i det brasilianske industrijordbruket.

Oppkjøpet på 255 millioner dollar (2,1 milliarder NOK) vil styrke Yaras posisjon innen gjødselindustrien og er ifølge Svein Tore Holsether, direktør i Yara, «et viktig steg i å etablere en mer komplett posisjon i Brasil, og styrke vår posisjon som en langsiktig industriell aktør som utvikler og investerer i brasiliansk landbruk og industri.» Baksiden av oppkjøpet sies det lite om. 


Norsk kapital til industrijordbruket

For oppkjøpet er ikke helt ukontroversielt. Ifølge FN er bruken av kunstgjødsel laget av nitrogen, som ammoniakk eller urinstoff, en av hovedårsakene til den globale oppvarmingen og klimaendringene vi står overfor i dag. Og det er nettopp dette Cubatão produserer. Den årlig produksjonskapasitet til nitrogen- og fosfatanlegg er på 200.000 tonn ammoniakk, 600 000 tonn nitrat og 980 000 tonn fosfatgjødsel. I 2016 solgte anlegget 1,3 millioner tonn av nitrogen- og fosfatprodukter.

Konsekvensene av industrijordbruket og klimaendringene er det småbøndene som må betale. «Det er skapt en myte om at man ikke kan produsere mat uten kunstgjødsel. Selskaper, banker og forskere har utnyttet denne løgnen for å tjene penger. I dag er det et stort overforbruk av kunstgjødsel. Både naturen og menneskene betaler en høy pris for dette», forklarer agronom Dayana Machando. Videre hevder Dayana at produksjon av kunstgjødsel krever bruk av ikke-fornybare ressurser, utvunnet fra berg eller fossilt brennstoff. Dette medfører igjen store miljøskader. Blant problemene som skapes er jordforringelse, forurenset luft og forurensede vannkilder, samt en økning av motstandsdyktige skadedyr.

Dette er også en av årsakene til at Latin-Amerikas største sosiale bevegelse MST, De jordløses bevegelse, fordømmer det høye forbruket av kunstgjødsel og sprøytemidler i matproduksjonen i Brasil. «Industrijordbruket bruker kunstgjødsel og sprøytemidler i enorm skala og har lagt beslag på jordområder som burde vært benyttet til jordreform. I tillegg presser industrijordbruket familier vekk fra landsbygda og hindrer bøndene i å drive sunn matproduksjon,» uttalte delstatsleder for MSTs gruppe for kjønnsrelaterte spørsmål Roberta Coimbra, i forbindelse med en okkupasjon ved Yaras hovedkontor i Brasil i fjor. 


Med mål om å bli markedsledende

Oppkjøpet avhenger av at en tredjeparts forkjøpsrett ikke blir utøvd innen utgangen av 2017, men Yara forventer at salget gjennomføres i andre halvdel av 2018. Dette er det siste av flere større oppkjøp som har blitt gjort i Brasil siden 1990, sist ut var Bunges gjødselvirksomhet i 2012 og Galvani i 2014 Totalt sett utgjør oppkjøpene en del av selskapets vekststrategi i Brasil og Latin-Amerika.

I Brasil eies 75 % av den dyrkbare jorden av tre prosent av befolkningen. Industrijordbruket er eksportrettet og størstedelen av maten som blir konsumert i latinamerikanske hjem blir produsert på små, familiedrevne jordbruk. Det er i denne konteksten Yara har som uttalt mål å bli markedsledende.


Land