Åpent brev til UD: Krav om umiddelbar og varig beskyttelse til politiske fanger i Chile

Livene til fire mapucher er i alvorlig fare. Norske myndigheter må legge press på chilenske myndigheter, og kreve respekt for grunnleggende urfolks- og menneskerettigheter

Alfredo Tralcal Coche (45) og søsknene Benito (33), Pablo (22) og Ariel Trangol Galindo (29) sitter varetektsfengslet på 15. måned i Temuco, Chile, under anklagen om å ha påtent en kirke. Dette på tross av manglende bevis. De sitter under særlig uforholdsmessige og nedverdigende forhold. Myndighetene hevder anti-terrorloven, og bruker hemmelige vitner for å holde dem der.

Den Chilenske statens undertrykkelse og overgrep på urfolk og minoriteter, særlig mapuche-folket, er dessverre et kjent problem. De har flere ganger blitt kritisert av FN og rettighetsorganisasjoner for å bruke antiterror-loven selektivt for å straffe urfolks kamp. Anti-terrorloven ble vedtatt i 1984 av militærjuntaen og er dermed en mørk arv fra militærdiktaturets tid.

Siden 9 juni har de fire mapuchene vært i sultestreik for å kreve at den chilenske staten garanterer for deres rettigheter. Situasjon har blitt mer alvorlig de siste ti dagene, og det er nå alvorlig fare for deres liv og helse. På tross av dette har chilenske myndigheter ikke gitt deres alvorlige situasjon den oppmerksomhet den fortjener.

Vi ber derfor UD og den norske regjeringen for å legge press på chilenske myndigheter, og kreve:

  • Umiddelbar og varig beskyttelse for de politiske fangene
  • Opphevelse av anti-terrorloven (lov nr. 18314)
  • Respekt og overholdelse av FNs erklæring og ILO-konvensjon 169 om urfolks rettigheter, som de har signert og ratifisert
  • At den Chilenske regjeringen tar sitt politiske ansvar og går i dialog for å finne en løsning på konflikten med mapuche-folket.
Land