Markering mot utbygging av vindkraft på Stokkefjellet

Søndag 17.september deltok LAG i en markering mot utbygging av vindkraft på Stokkefjellet i Selbu i Sør-Trøndelag. Fornybar energi er nødvendig og velkoment, men ikke på bekostning av vårt eget urfolk og uberørt natur.

Søndag 17. september var tolv LAG-aktivister, der i blant våre kamerater fra CNA Colombia, CUC og Conavigua fra Guatemala, med på en demonstrasjon mot utbygging av vindkraft i sørsamiske områder. Den planlagte vindmølleparken vil påvirke kalvingsområdet og uberørt natur i trøndelag. Det er mulig å bygge ut vindkraft i Norge, men her må det åpnes opp for dialog og mer kunnskap om både energi, forbruk og tradisjonelle næringer.

Punktmarkeringen og marsjen fant sted på Stokkfjellet i Selbu. Initiativtakerne var de to reinbeitedistriktene Gåebrien Sijte og Saanti Sijte i samarbeid med Naturvernforbundet. Også NSR, Norske Samers Riksforbund, Rødt, MDG, den lokale protestaksjonen mot utbygging av vindkraft fra Selbu, samt en rekke andre uttrykte sin støtte til kampen. "Sammen er vi sterke" var det samlende slagordet og kravet til Olje og Energidepartamentet om å trekke konsesjonen til Trønder Energi er unisont.

Fornybar energi er nødvendig og velkoment, men ikke på bekostning av vårt eget urfolk og uberørt natur! Her må det åpnes opp for dialog og mer kunnskap om både energi, forbruk og tradisjonelle næringer. Dette er krav LAG støtter blant våre kamerater i kamp i Latin-Amerika og for oss er det viktig å være like konsekvente når vi ser den samme kampen hjemme. 

Maria Isabel fra Conavigua Guatemala er sitert i saken fra NRK Sápmi

Les mer om denne saken på Radikal Portal

Stikkord