Systematisk kriminalisering av sivilsamfunnet i Guatemala

«Kriminaliseringen av aktivister i organisasjoner som CUC er systematisk,» konstaterer Leticia Isabel Vásquez de León som selv er aktivist i organisasjonen og for tiden på brigadeopphold i Norge.

Småbønders arbeid for jordrettigheter er en sentral del av aktivismen for å bekjempe fattigdom og å minske forskjellene på fattige og rike i Latin-Amerika. 

Vi kjemper for å forsvare våre territorier og fordømmer de store ulikhetene i landet vårt. Men ettersom ulikhetene i landet vårt er et resultat av en aggressiv utvinningsmodell, som særlig påvirker småbønder og urfolk, står vår kamp i konflikt med utvinningsindustirens interesser, fortsetter Vásquez de León

I Guatemala ser man en økende tendens til kriminalisering og forfølgelse av aktivister i sosiale bevegelser. Mye tyder på at det føres en aktiv svertekampanje mot CUC (La coordinación regional del Comité de Unidad Campesina), både fra politisk hold, fra utvinningsselskapenes side og media. Direkte trusler mot organisasjonen i sin helhet og enkeltpersoner og medias angrep oppleves av CUC som et siste forsøk på å ødelegge deres arbeid.

Det er helt tydelig at mediene tjener oligarkiet. De er ansvarlige for å spre falsk informasjon, kaller oss terrorister og sier vi er imot utvikling. Dette stemmer ikke, men med oss ute av bilde er veien rydda for å kunne plyndre jorda og territoriet til det guatemalanske urfolk, sier Vásquez de León

CUC er den guatemalanske samarbeidsorganisasjonen til Latin-Amerikagruppene i Norge (LAG). LAG er bekymra for sikkerheten til grasrotaktivister som kjemper for rettighetene sine.

Konstante trusler og frykt er en sosial påkjenning som sliter på oss og vår kamp, avslutter Leticia Isabel Vásquez de León

Land