¿Hvor er Santiago Maldonado?

I dag er det en måned siden Santiago Maldonado forsvant. Forsvinningen har generert massive protestmarsjer i hele landet. Kravet er unisont: Santiago må komme tilbake med livet i behold

Maldonado ble sist sett i Cushamen, Argentina tirsdag 1. august. Han forsvant under en demonstrasjon som ble hardt undertrykket av sikkerhetsstyrkene til stede. Politiet brukte både tåregass og kuler mot aktivistene.

LAG er tydelige i sitt krav om at Santiago Maldonado må komme tilbake og med livet i behold. «Staten, som ansvarlig for forsvinningen, må sikre at dette skjer umiddelbart,» sier nestleder i LAG, Cristian Peña

Når demonstrantene søkte tilflukt fra angrepet, tok sikkerhetsstyrkene seg inn i lokalsamfunnet uten tillatelse, og satte i gang en regelrett heksejakt på aktivister. Vitner bekrefter å ha hørt dem rope «vi har fanget en», og få minutter senere sett dem bære med seg en person til politibilene. De bekrefter at denne personen var Santiago Maldonado.

Mapuche-folket har en historisk og grunnlovsfestet rett til deres territorier, og staten er forpliktet til å garantere for denne retten

Cristian Peña, nestleder i LAG

Kampen om jorda

Det var mapuche-felleskapet «Pu Lof en resistencia» som mobiliserte til demonstrasjon denne dagen, som en del av kampen for å forsvare deres rett til territoriet og mot statens forfølgelse av deres kamp.

I Cushamen og for Pu Lof en resistencia dreier det seg om en langvarig konflikt med det internasjonale konsernet Benetton. Etter at de overtok Compañias de Tierras Sud Argentinos i 1991 ble selskapet en av de største landeierne i Cushamen og hele Patagonia. De er både en økonomisk stormakt i regionen og har nære koblinger til rettsapparatet og de politiske strukturene.

Landområdene er historiske mapuche-territorier. Derfor bestemte Pu Lof en resistencia i 2015 å ta de tilbake. Mapuche-folkets rett over deres historiske landområder er slått fast i grunnlovens artikkel 75. På tross av dette har deres kamp blitt slått hardt ned på.

Mapuche-folket har en historisk og grunnlovsfestet rett til deres territorier, og staten er forpliktet til å garantere for denne retten, fortsetter Peña. Det er derfor vi støtter deres krav om at Benetton må trekke seg ut og at staten må oppfylle sitt ansvar.

Politiske fanger

Et annet krav bak demonstrasjonen 1. august var frihet for deres ledere som befinner seg i politisk fangenskap.

I tillegg til vold og overgrep, er politisk motivert fengsling av aktivister en vanlig taktikk for å kneble Mapuchene, i både i Argentina og Chile. Anti-terrorlover har blant annet blitt brukt selektivt for å straffe deres og andre urfolks motstandskamp. Flere saker har fått internasjonal oppmerksomhet, som fengslingen av machi Francisca Linconao i Chile, og nå også Facundo Jones Huala, som ble fengslet i juni.

Tvungen forsvinning av aktivister er en forbrytelse som bringer tilbake kalde gufs fra fortiden. Samtidig er det viktig å sikre mapuchefolkets rettsikkerhet i sin legitime kamp for sine territorier.

Cristian Peña

Regjeringens unnlatenhet

Den argentinske regjeringen har kommet med motstridende forklaringer og viser en total ansvarsfraskrivelse i oppfølgingen av forsvinningssaken. Sikkerhetsministeren gikk først ut og nektet både for at sikkerhetsstyrkene hadde brukt vold mot demonstrasjonen og at de var under departementets kontroll. De påfølgende dagene ble flere bilder og videoer av hendelsen spredd i flere ulike medier, så vel som et intervju med sikkerhetsstyrkens operative leder der han motsier ministeren.

Myndighetene har også lansert en ondsinnet mediekampanje mot Maldonados familie, der de anklages for å ikke samarbeide i etterforskninga. Presidenten, Mauricio Macri har så vidt uttalt seg om hendelsen, og når han gjorde det brukte han anledningen til å kriminalisere mapuche-folket og deres krav om respekt for grunnloven.

Det er viktig å legge press på regjeringen i Argentina nå, både for å få klarhet i hvor Santiago Maldonado befinner seg og sikre at han vender tilbake med livet i behold. Tvungen forsvinning av aktivister er en forbrytelse som bringer tilbake kalde gufs fra fortiden. Mapuchefolket fører en legitim kamp for sine territorier. Undertrykkelsen av denne kampen må ta slutt og de politiske fangene må slippes fri, avslutter Peña

Marianne Gulli
Daglig leder
Land