#JimmyNonGrato

«Guatemala kan være på vei inn i en ny politisk krise etter helgens hendelser. Utvisning av antikorrupsjonskommisæren er et tilbakeskritt i arbeidet for å bekjempe korrupsjon og straffefrihet,» sier styreleder i LAG Ixchel Léon.

Tilbake til gatene

Etter korrupsjonsavsløringene i 2015, kjent som La Linea, tok folk til gatene i protest og krevde at den daværende presidenten, Otto Fernando Pérez Molina, skulle gå av. Protestene og mobiliseringen som fulgte endret noe i mentaliteten til guatemalanerne;viljen til å utfordre de som sitter ved makten.

I løpet av helga har folk igjen tatt til gatene for å kreve avgangen til nåværende president Jimmy Morales. Bakgrunnen for demonstrasjonene er presidentens avgjørelse om å utvise lederen for den FN-oppnevnte kommisjonen mot straffefrihet og korrupsjon i Guatemala (CICIG), Ivan Velasquez. Utvisningen kommer etter at CICIG anklaget Frente de Convergencia Nacional (FCN) for å ha tatt imot kampanjemidler ulovlig under valgkampen 2015 og stilte spørsmål ved Morales’ immunitet. Morales svarte på anklagene med å utvise Velasquez, kalle han en «persona non grata» (uønsket person) og kreve at han umiddelbart skulle forlate landet.

#JimmyNonGrato (#JimmyNonGrata) #IvanSeQueda (#IvanBlir)

Etter Morales utviste Velasquez, tok mange guatemalanere til gatene for å vise sin støtte til CICIG og kommisjonæren. Det er blokader i ulike deler av landet, og en del ministere og andre statlige representanter har gått av i solidaritet med Velasquez. Den konstitusjonelle domstolen har midlertidig stoppet utvisingen, og vurderingen av Morales immunitet blir avgjort i løpet av de kommende dager.

Mange feirer den midlertidige avgjørelsen, og krever nå presidentens avgang. Men det finnes også en frykt for at Morales og hans allierte vil prøve å hindre rettsprosessen.

Morales selv står fast i sin avgjørelse, og valgte søndag å avsette utenriksminister Carlos Raul Morales til fordel for Sandra Jovel. Morales har brukt og forsetter å bruke landets suverenitet som et argument for hvorfor det er riktig å utvise Velasquez. Han mener det er en viktig frihet og rett for et uavhengig land som Guatemala. Dette argumentet er også brukt blant hans støttespillere, deriblant tidligere president Pérez Molina.

«Jeg blir provosert av Morales sin argumentasjon for å kreve avgangen til Velasquez. Han prater om suverenitet, frihet og rettferdighet, men for hvem? Jeg mister all tillit til de statlige institusjonene i landet når de som sitter ved makta gang på gang kun forsvarer større økonomiske interesser og kriminelle framfor folkets interesser, sier styreleder i LAG, Ixchel Léon.

«Verken korrupt eller tyv»

Jimmy Morales kom til makten med partiet FCN etter valget i 2015, og brukte slagordet «verken korrupt eller tyv» for å overtale befolkningen til å stemme på han. Morales hadde ingen politisk erfaring og mente derfor han var det Guatemala trengte i den politiske krisen som preget landet etter Pérez Molina. Den siste tids hendelser viser det motsatte.

Latin-Amerikagruppene i Norge uttrykker solidaritet med grasrotsorganisasjoner i Guatemala og deres misnøye over den nåværende politisk situasjon i landet. Vi er bekymret over de tilbakeskrittene landet ser ut til å ta.

Ixchel A. Léon
Styreleder i LAG
Land