Salvadoranske kaffebønder i værets vold

Foto: Sigfredo Benitez Cooperativa Los Pinos

Foto: Sigfredo Benitez Cooperativa Los Pinos

Bønder i El Salvador mobiliserer mot klimaendringer. - Været er snudd på hodet. Vi må tenke annerledes, sier kaffebonde Sigfredo Benitez.

Artikkelen har tidligere stått på trykk i LatinAmerika #2 2017


Benitez er vokst opp på en kaffeplantasje 1100 meter over havet, i nærheten av Santa Ana i El Salvador. Her har familien hans dyrket kaffe i generasjoner. Etter jordreformen i 1980 fikk familien hans tilgang til egen jord. Faren hans ble med det en av de første bøndene som ble med i kaffekooperativet El Pinos. Kooperativet har i dag 98 medlemmer, og dyrker kaffe på et 280 hektar stort område. De produserer Fairtrade-kaffe i tonnevis, og eksporterer til Belgia, Tyskland, Frankrike og forhåpentligvis snart Norge, forteller Benitez.

Dagjobb og kveldsskole


Som én av elleve søsken er han vokst opp blant kaffebuskene i Santa Ana. Benitez jobbet på kaffeplantasjen på dagtid og gikk på skole i nærmeste by på kveldstid. Slik ble han rustet til livet som bonde. Han elsker livet som kaffeprodusent i kombinasjon med administrative arbeidsoppgaver i El Pinos.

Men nå er han engstelig for fremtiden.

- Hvorfor? - Jeg har familie, barn, søsken, naboer. Hvem vet hvor mange år vi kan produsere kaffe i El Pinos, sier han. Han lar liksom spørsmålet, eller kanskje heller konstateringen, henge i lufta. 


Én ting er sikkert, og det er at vi må tenke annerledes og ruste oss mot det som kommer

En kaffebonde sjekker kvaliteten på kaffeplanten, og undersøker om planten har fått soppen eller andre sykdommer. Foto: Sigfredo Benitez Cooperativa Los Pinos

Kamp mot været


Tidsskriftet LatinAmerika møter Sigfredo Benitez i Oslo. Han er kommet for å snakke om betydningen av Fairtrade-kaffe for småbønder som ham selv. Gjennom kooperativet arbeider han ikke bare for å dyrke utsøkt kaffe, men også for at kooperativet skal drive sosialt arbeid blant sine medlemmer. Sammen bygger de hus, infrastruktur, legger inn vann og elektrisitet, bygger skole, tilbyr helseforsikring og jobber med matsikkerhet. I området bygger de et samfunn og et nettverk rundt bøndene. Mye ligger til rette for at det skal gå veien, samfunnet er langt bedre rustet enn det var på 80-tallet. Men så kom været. 


Klimaendringer


Det er en kald marsdag i Oslo, og Benitez innrømmer at han fryser i den norske vinterkulda, hvor han skal snakke for norsk kaffe- og dagligvarebransje.

Han har knall rød skjorte blant nordmenn i mørk dress.

- Hva er grunnen til at du frykter for kaffebondens fremtid?

- Fordi dagens klimaendringer setter oss i fare. Én ting er sikkert, og det er at vi må tenke annerledes og ruste oss mot det som kommer.

- Hva tenker du om framtiden?

- Jeg vet ikke om mine barn kan dyrke kaffe i El Pinos i framtiden. Det er klart det bekymrer meg.

Store endringer i vær- og klimaforhold gjør at utfordringene i dag er helt andre enn de Benitez stod overfor da han som gutt jobbet på dagtid, før han småløp de åtte kilometerne til skolen.

Ifølge Eirik Lindebjerg, utviklingsrådgiver i Verdens Naturfond (WWF), er klimaendringer den største trusselen mot verdens kaffeproduksjon.

- Selv om vi når målet om maks to grader global oppvarming, slik klimatoppmøtet i Paris 2015 vedtok, er det for mye for svært mange av verdens kaffeprodusenter.

- Konsekvensene for kaffeproduksjonen er drastiske, sier Lindebjerg.


Konsekvensene av global oppvarming for kaffeproduksjonen er drastiske

Snart uegnet til kaffeproduksjon


Global oppvarming gir mindre nedbør og til andre tider enn bøndene er vant med. Det skaper hetebølger som er svært uegnet for de fleste kaffeprodusenter, da de færreste kaffetyper trives i mer enn 30 grader. I tillegg fører global oppvarming til flom og langt mer sykdom enn tidligere.

- I 2050 anslår man at halvparten av de områdene som produserer kaffe i Latin Amerika vil være uegnet til kaffeproduksjon. Innen år 2100 anslår man at andelen områder øker til to tredjedeler, sier Lindebjerg.  


Kaffebønder sorterer ferske kaffebønder før videreforedling av kaffebøndene. Foto: Sigfredo Benitez Cooperativa Los Pinos

Må legge om


Dette betyr stor forventet omlegging hos kaffeprodusenter verden over. De fleste som dyrker kaffe i dag er små produsenter, uten store budsjetter til investeringer i ny teknologi. Og det er denne teknologien som blir helt avgjørende for å kunne holde kaffeproduksjonen oppe.

- Kaffeprodusenter trenger økte investeringer i bærekraftige og langsiktige prosjekter, slik at produksjonen kan utvikles, sier Lindebjerg. Dét kjenner kaffebonden Benitez seg igjen i.

- De største utfordringene vi står overfor er regn og sykdommer, sier han.

- Hva gjør dere?

- Vi planter trær som gir skygge mot sol, bygger tak som gir skygge mot regn. Dessuten jobber vi for å dyrke frem nye sorter kaffe som tåler endringer i klima.

Benitez forteller at bøndene alltid har hatt sykdommen kafferust. Dette er en svært aggressiv sopp som angriper kaffeplanten. Men aldri har kaffeplantene vært hardere rammet enn nå.

- Nå er kafferusten seiglivet og resistent. Vi har store problemer med å holde den i sjakk.

Benitez er overbevist om at sykdommen er en konsekvens av klimaendringer. Høyere utgifter er også en konsekvens av stadig vanskeligere dyrkningsvilkår for kaffeplanten.

- Produksjonen synker på grunn av dårligere dyrkingsforhold, og det fører til at inntjeningen blir lavere, noe som igjen gjør at det blir lavere investeringer i produksjonen, når det egentlig burde vært større investeringer.

- Hva er løsningen?

- Å bremse klimaendringene så langt det lar seg gjøre. Deretter å ruste kaffebønder så de kan møte de endringene som gir nye forutsetninger for kaffeproduksjon.


Solbeskyttelse


Å ruste kaffebøndene i El Pinos innebærer det å beskytte avlingene mot regn og sol. Det handler om jordforbedringer og utviklingen av kaffeplanter som er motstandsdyktige mot nye typer sykdom. Det handler om å utvikle dyrkingsmåter som er effektive og som bidrar til økt produksjon.

Kun 12 prosent av El Salvador er skogarealer, men 90 prosent av disse arealene er dyrkningsområder for kaffe. Disse utfordringene gjelder med andre ord langt flere enn Sigfredo Benitez og hans kolleger i El Pinos.

Klimautfordringene handler for oss om særlig én ting, sier kaffebonden fra El Salvador. - For oss handler dette om pris. Nye forutsetninger gjør at vi trenger å ruste oss på andre måter, slik at vi kan opprettholde produksjonen. Vi trenger høyere pris for kaffen vår. Vi trenger å få dekket de utgiftene vi faktisk får som kaffeprodusenter i en verden som trues av klimaendringer. Forbrukernes forståelse av at Fairtrade-kaffe er det som vil redde oss, er helt avgjørende, sier Benitez. Han er ikke mer beroliget for framtiden, men i det minste fornøyd med å ha nådd ut til et nytt marked her i Norge. Kanskje. 


Julie Messel