Vil du være kursleder for høstbrigaden?

LAG sender høsten 2017 en brigade på 11 unge aktivister til Colombia. I den forbindelse søker vi etter to flinke og engasjerte kursledere som kan organisere forberedelsene av brigaden.

Kursledernes hovedansvar er å planlegge og gjennomføre et introduksjonsseminar 16.-18. juni 2017 og et forberedelseskurs 7.-17. august 2017. Arbeidsoppgavene består av planlegging, praktisk oppfølging og veiledning. Det er også ønskelig at kurslederne underviser brigaden i spansk.

Kriterier: Du må være LAG-medlem, kjenne brigadeprosjektet og kunne representere LAG. Kjennskap til Colombia er en fordel. Du må være samarbeidsvillig og politisk engasjert!  

I tillegg til dette bør du like å motivere, veilede og tilrettelegge for andre. Språkkunnskaper og undervisningserfaring er en fordel.

Lønn er 14 000, samt at alle reiseutgifter og utlegg dekkes av LAG.

Send en kortfattet CV og søknad til brigade@latin-amerikagruppene.no om du er interessert.

Søknadsfrist: 31. mai 2017.

Spørsmål kan rettes til Peder Østebø på tlf: 90 29 51 76

Land
Stikkord