Sosial leiar i LAGs samarbeidsorganisasjon CNA drepen i Medellín

Aktivisten Ruth Alicia López Guisao er eit nytt offer i ei lang rekke av drap, trugslar og valdshandlingar mot det colombianske sivilsamfunnet, tre månader etter at fredsavtalen med FARC blei underskriven.

Latin-Amerikagruppene i Norge (LAG) har mottatt den opprørande nyheita om at menneskeretts- og bondeaktivist Ruth Alicia López Guisao er drepen.

Ruth Alicia døydde etter at ukjende gjerningsmenn skaut ho gjentatte gongar utanfor ein butikk i byen Medellín. Ifølgje CNA og colombianske medium skjedde attentatet etter at Guisao og familien hennar hadde mottatt trugslar over lengre tid.

Ruth Alicia har i ei årrekke vore ein sentral sivilsamfunnsleiar i delstaten Chocó, blant anna som aktivist i organisasjonen ASOKINCHAS - Asociación Agroecológica Interétnica e Intercultural. Ho har vore koordinator for fleire initiativ for å styrke sjølvforsyning for urfolk og afroetterkomarar i delstaten. ASOKINCHAS er medlem av nettverket Coordinador Nacional Agrario (CNA), som er LAGs samarbeidspartnar i Colombia.

Både menneskerettsorganisasjonar og sosiale rørsler i Colombia har i lang tid varsla om stadig fleire valdshandlingar retta mot sosiale leiarar og menneskerettsaktivistar i landet. Dei ser valdsbølga i samanheng med opptrappinga av paramilitær aktivitet i landet.

Colombianske myndigheiter har, trass klare meldingar frå internasjonale og nasjonale organisasjonar, ikkje anerkjent valden som politisk motivert og som ein heilskapleg tendens, men hevdar at det dreier seg om enkelthendingar.

Latin-Amerikagruppene i Norge uttrykker sin medkjensle og solidaritet med Ruth Alicia sin familie, dei ramma lokalsamfunna i Chocó og vår samarbeidspartnarar CNA og ASOKINCHAS.

Vidare er LAG spesielt bekymra for at dette skjer i ei tid der sivilsamfunnet og myndigheitene i Colombia er avhengig av gjensidig tillit for å kunne implementere fredsavtalen frå Havanna og støtte vidare forhandlingar med ELN i Quito.

LAG oppfordrar utanriksminister Børge Brende, som i dag er i Colombia, til å legge press på colombianske myndigheiter, slik at dei:

- Anerkjenner den kritiske situasjonen for sosial rørsler og menneskerettsaktivistar i Colombia og set inn tiltak for å oppklare de 25 drapa på sosiale leiarar som har skjedd i 2017.

- Set i gang strakstiltak for å bekjempe trugselen frå den aukande paramilitære aktiviteten i landet med spesielt fokus på sikkerheitstiltak for aktivistane.

Land