Women on Waves til kai i Guatemala

Militæret i Guatemala forsøker stoppe Women on Waves etter ordre fra president Jimmy Morales

Båten, som drives av den nederlandske aktivistorganisasjonen Woman on Waves, la til havn ved Puerto San Jose, 120 km fra Guatemala by den 23. februar. De tilbyr gratis medisinsk abort, veiledning og nødvendig behandling for kvinner som er gravide inntil tiende uke. Medisinsk abort er godkjent av verdens helseorganisasjon (WHO) og anses som en trygg metode for på avslutte uønskede svangerskap. Behandlingen foregår i internasjonale farvann, utenfor grensene til stater der abort ikke er tillatt.

Aksjonen utspiller seg i et Latin-Amerika der det råder bekymring blant sosiale bevegelser som jobber med kvinnesaker, etter at Trumps såkalte «gag rule» eller «munnkurvregel» vil stoppe finansiering til mange organisasjoner som tilbyr veiledning om abort og reproduktive tjenester. Tendensen til en hardere linje mot abort og seksuelle rettigheter sees også ved at organisasjoner som jobber mot slike rettigheter stadig får større fotfeste i Latin-Amerika og resten av verden[1].

Ulovlig pågripelse

Den guatemalanske hæren har uttalt at de ikke vil la organisasjonen uføre aktiviteter i landet, etter instruks fra President Jimmy Morales og med henvisning til grunnlovens syn på ivaretakelsen av menneskeliv og landets lover. De mener organisasjonen ikke har rett til å legge til havn da deres motiv for reisen ikke var avklart på forhånd. Dette på tross av at WoW har alle nødvendige tillatelser for å kunne legge til havn i Guatemala

Women on Waves kaller det en ulovlig pågripelse av en lovlig aksjon for kvinners rett til trygg abort. Organisasjonen har tidligere besøkt Irland, Polen, Portugal og Spania. Sist gang WoW ble hindret i å utføre sin aksjon var i 2012 da Marokko blokkerte et skip fra å legge til havn. Planen for det fem dager lange besøket i Guatemala var å frakte kvinner som ønsket abort – fem av gangen – til skipet og gi dem behandlingen.

Aksjonen er møtt med protester fra kristne organisasjoner som jobber mot abort. Men flere organisasjoner ønsker også Women on Waves velkommen. Organisasjonen Asociación Movimiento por la Equidad en Guatemala (AME) var initiativtakere til besøket og støtter den nederlandske NGO-en. Talsperson for AME, Quetzali Cerezo sier Guatemala er valgt som det første landet i Latin-Amerika på grunn av deres svært respektive abortlover[2]. I Guatemala kan abort bare innvilges hvis morens liv er i fare. På grunn av dårlig informasjon og tilgang på prevensjonsmidler er abort likevel utbredt i Guatemala - noe som innebærer en stor helserisiko for kvinnene det gjelder. I 2003 ble 22 000 kvinner mellom 15 og 49 behandlet for komplikasjoner etter abort[3]. Disse tallene og tilsvarende tall fra andre deler av verden viser at restriktive abortlover ikke medfører førre aborter, men fører til helserisiko for kvinnene det gjelder og i verste fall død. Spesielt gjelder dette i samfunn som Guatemala der tilgangen på seksualundervising og -veiledning er svært dårlig og tilgangen på trygg og tilgengelig prevensjon like så.

Samtidig er Guatemala et land med en sterk kvinnebevegelse. Organisasjoner og aktivister legger inn en imponerende innsats i en svært restriktiv kontekst for å bedre kvinners seksuell og reproduktive rettigheter. Retten til abort er avgjørende for å sikre tilfredsstillende ivaretakelse av kvinners helse og rett til selvbestemmelse.

LAG støtter kvinnebevegelsen i Guatemala og i resten av Latin-Amerika og står side ved side med organisasjoner som kjemper for kvinners rett til å bestemme over egen kropp.

 

[1] http://www.dagsavisen.no/verden/mater-abortmotstanderne-1.927080

[2] http://www.reuters.com/article/us-guatemala-abortion-idUSKBN163080

[3] Singh S, Prada E and Kestler E, Induced abortion and unintended pregnancy in Guatemala, International Family Planning Perspectives, 2006, 32(3):136–145

Maria Skaare
Daglig leder i LAG
Land