Hjemme i Brasil driver Kadja politisk skolering for jordløse bønder i MST

Gjennom Latin-Amerikagruppenes brigadeprosjekt mottar vi hvert år seks latinamerikanske aktivister i Norge. Gjennom en serie intervjuer vil vi presentere disse seks og noen av erfaringene de har med seg fra sine organisasjoner. Dette er Kadja fra Brasil.

Kadja Cristina er 24 år gammel og har jobbet i De jordløses bevegelse, (MST), i nesten fem år. Hun ble kjent med bevegelsen gjennom venner som bodde i en jordokkupasjon. I slike jordokkupasjoner okkuperer MST jord slik at jordløse bønder i Brasil kan dyrke sin egen mat– Jeg hørte om okkupasjonene og var nysgjerrig på måten MST organiserte seg på. Jeg og en gruppe naboer ville høre mer om organisasjonen, og vi likte det vi hørte.

-Jordokkupasjonen jeg nå bor i heter 8.mars. Den ligger i delstaten Brasilia midt i landet. Gjennom de siste åtte årene har vi i okkupasjonen vært i en intens konflikt med jordeieren som eier området på papiret. Denne jordeieren lager ikke bare problemer for folka som bor i okkupasjonen, men for hele regionen. For eksempel ønsker MST å ta kontroll over elvene i okkupasjonen slik at forurensingen av vannet i disse elvene blir stoppet. På denne måten vil MST sikre rent drikkevann til regionene disse elvene renner ut i. Kampen for jorda og vannet er ikke lett. – Jordeieren er del av en økonomisk- og politisk maktelite. Han er i slekt med noen av politikerne i regionen, disse politikerne er korrupte og representerer det ekstreme høyre. Dette gjør kampen mot jordeieren enda vanskeligere.

I MST har Kadja jobbet med politisk skolering. -Da jeg starta var jeg med i utdanningsgruppa, og senere begynte jeg å jobbe med politisk skolering på regionalt nivå. I dag jobber jeg med politisk skolering i både jordokkupasjoner og bosetninger.

Jordokkupasjoner og bosettinger representerer to helt ulike kontekster. Jordokkupasjoner er områder MST okkuperer der bøndene ennå ikke har juridisk rett på jorden de bor på. Dette er en ustabil tilværelse der bøndene til enhver tid risikerer å bli kastet ut av politi og myndigheter. Bosettinger på den andre siden er jordokkupasjoner der bosetterne offisielt har fått tildelt jorden og derfor kan legge langsiktige planer for matproduksjonen og bosettingen. De ulike kontekstene gjør at utdanningsgruppa må jobbe på ulike måter. -I nye okkupasjoner, når de nettopp har tatt jorda, fokuserer vi på å forklare hvordan organisasjonen vår, MST, fungerer. Vi ønsker at de nye jordokkupantene skal forstå hvordan vi organiserer oss internt og hva som er våre visjoner. Jeg jobber med denne type skolering i hele delstaten Brasilia.

I Norge vil Kadja lære mer om hvordan jordbruket fungerer og hvordan norske organisasjoner jobber. -Det er viktig å forstå hvordan verden fungerer også utenfor MST og Brasil. Jeg vet jo hvordan vi i MST jobber, men kanskje organisasjonene her i Norge jobber på andre måter ettersom de er mindre enn MST? Jeg er veldig glad for å være med på brigadeprosjektet og jeg skal prøve å få mest mulig ut av utvekslinga. I Norge håper jeg å se et organisert folk og at arbeidet vi gjør kan bidra til en verden som, faktisk, står samla. Sammen kan vi skape en mer human verden.

Frøya Torvik (Tekst)
Frøya var nord-sørbrigadist til Guatemala våren 2016.
Land