Tarcísio jobber med barn og unge på okkupert jord

Gjennom Latin-Amerikagruppenes utvekslingsprogram mottar vi hvert år seks latinamerikanske aktivister i Norge. Gjennom en serie intervjuer vil vi presentere disse seks og noen av erfaringene de har med seg fra sine organisasjoner. Dette er Tarcísio fra Brasil.

Tarcísio Leopoldo er sør-nord brigadist i Norge fra delstaten Paraná i Brasil. Han representerer De jordløses bevegelse, MST. – Jeg har vært i organisasjonen i litt over ett år, og det året har jeg bodd i en helt ny jordokkupasjon. I organisasjonen er jeg med i ungdomskoordinasjonen både i okkupasjonen og på delstatlig nivå. Jeg er også med i kommunikasjonsgruppa, med fokus på kultur og internasjonale relasjoner. Nesten hele livet mitt har jeg bodd i byen, jeg er 27 år, men jeg har alltid hatt en lidenskap for landsbygda og sunn mat, samtidig som jeg er veldig glad i naturen. Foreldrene mine dyrket lenge mat på jord som ikke er deres, og jeg likte å leve av den maten. Etter hvert hadde de ikke mulighet til å bli på landsbygda, men pappa er gudfar for ei jente som bor i en MST-bosetning, og gjennom dem ble vi kjent med organisasjonen og deres kampsak. Så vi ble med!

Han forteller at i okkupasjonen er det mange barn og unge som blir tatt med i den politiske diskusjonen og arbeidet, det er Tarcisio med på. – MST har et stort fokus på ungdommen. Det er den nye generasjonen og de har potensiale til å endre samfunnet, så vi jobber mye med politisk skolering. Vi møtes for å studere, diskutere om okkupasjonen, hvordan vi kan forbedre forholdene for familiene i organisasjonen og vi diskuterer den framtidige bosetningen, forteller han. En okkupasjon blir først kallet en bosetning når papirene på jorda er på plass, og familien har lovfesta eierskap til jorda de bor på.

- MSTs kommunikasjonsgruppes oppgave er spredning av informasjon og nyheter. Jeg deltar ikke så mye i det, men jeg bidrar med å sende informasjon og bilder fra min region. For eksempel bilder av aksjoner, konflikter, oppdateringer på hva politiet gjør og uttalelser fra organisasjonen. I MST har vi også en sterk kultursektor, der deltar jeg blant annet med å tegne.

I MST er internasjonalisme et grunnleggende prinsipp de har hatt siden organisasjonen ble danna.
– Så solidaritet mellom folk, at vi lærer av kampene i forskjellige land og tar med erfaringene tilbake er viktig, vi tror andres kamp er den samme som vår kamp. Dermed er denne utvekslinga for å bli kjent med en annen virkelighet, et annet land, en annen kultur viktig. Slik kan jeg ta med meg de nye erfaringene til mitt land og min organisasjon. I fjord ble Tarcisio  kjent med LAGs høstbrigade til Brasil. Tarcisio er veldig glad for at han hadde muligheten til å bli kjent med brigaden som kalte seg Voz Alta. Samtidig var det uforventa at han plutselig skulle ende opp i Norge. – Det skjedde så fort, men nå er jeg her! I Norge kan vi fortelle om våre kamper, vår virkelighet, både det gode vi har, men også vanskelighetene i landet. Jeg kan fortelje om hva som skjer i min region og jordokkupasjonen jeg bor i. På denne måten kan vi finne ut av hva vi har til felles, for brasilianere og nordmenn har flere ting til felles enn vi skulle trodd. Samtidig kan vi knytte sterkere bånd i kampen, vennskap mellom våre organisasjoner og hver og en av oss kan stå enda nærmere hverandre.  


Tarcísio Leopoldo fra MST forteller om det brasilianske statskuppet og den nye regjeringen i Brasil (på spansk/portugisisk): 

Frøya Torvik (Tekst) Juan Pablo Giraldo Arango (Foto)
Frøya var nord-sørbrigadist til Guatemala våren 2016
Land