Lucía jobber med politisk skolering gjennom lokalbutikken.

Gjennom Latin-Amerikagruppenes utvekslingsprogram mottar vi hvert år seks latinamerikanske aktivister i Norge. Gjennom en serie intervjuer vil vi presentere disse seks og noen av erfaringene de har med seg fra sine organisasjoner. Dette er Lucía fra Colombia.

- Jeg heter Martha Lucía Rodríguez, er 34 år gammel og kommer fra en av de sentrale delstatene i Colombia som heter Tolima. Organisasjonen min Det nasjonale nettverket for bondeorganisasjoner i Colombia, eller Coordinador Nacional Agrario, (CNA), har lang historie i Tolima, og det var her denne organisajsonen ble oppretta. CNA ble dannet av bønder som organiserte seg mot bankene etter å ha mistet kaffeavlingene sine, forteller sør-nord brigadisten Lucía.

Landsbybutikken, som Lucía jobber i, er en av de mange organisasjonene i CNA-nettverket. Butikken ble laget fordi de dårlige veiene i området gjør det vanskelig å komme seg inn til byen. – Vi trengte et alternativt sted for å kjøpe i ting som vi ikke dyrker i min region, slik som såpe og ris. I tillegg til dette selger og bytter vi varene våre i butikken. Byttehandel er noe folk bruker mye. Butikkens overskudd går tilbake til grenda. For eksempel kan vi bidra til felles prosjekt i grenda slik som å reparere veier, gi støtte til legebesøk dersom noen er syke eller bidra med at ungdom studere.

I grenda bor det rundt 70 familier, men også andre familier fra andre grender benytter seg av butikken. Det er ikke hvilken som helst lokalbutikk, for den er med på politiske skolering av grenda.
– Det er viktig for oss at folk lærer og at de blir kjent med problematikken i regionen vår og på den colombianske landsbygda. Vi dyrker kaffe, men det er vanskelig å leve av det vi dyrker. På grunn av fokuset på monokultiver ønskjer folk bare å spesialisere seg på en ting, og vil ikke dyrke andre nødvendige matvarer. Den colombianske jorda er veldig fruktbar, du kan dyrke alt hvor som helst. Dessverre er ikke folk er bevisste på dette. Alt folket i grenda vil er å dyrke er kaffe, for deretter å selge den i byen og kjøpe alt annet de trenger. Det er mangel på kunnskap og skolering. Det er ulemper med å ta del i dette systemet. Når kaffen selges, får man ikkje rettferdig betaling. Maten folket spiser er ofte dårlig, eller de spiser for lite mat, fordi det de tjener på kaffen er ikke nok til å dekke behovet, forteller hun bekymret.

Med landsbybutikken har de et prosjekt med kvinnene i grenda, der målet er at alle skal ha en kjøkkenhage i huset sitt for at de kan dyrke mat til familien. Gjennom dugnadsarbeid møtes alle og jobber sammen for å lage kjøkkenhager. Dette er et av tiltakene Landsbybutikken jobber med for å sikre en sunn og berekraftig matproduksjonen til familiene i grenda. –Det er ikke bare et problem at bøndene ikkje får godt nok betalt, men det blir også brukt mer kjemiske sprøytemidler i produksjonen på landsbygda. Folk er avhengige av sprøyemiddel, dersom man ikke bruker det vil plantesykdommene ta avlingen din. En av de viktigste sakene Landsbybutikken og CNA jobber for er ren produksjon, med respekt for jorda og miljøet.

Lucía gleder seg til å dra på brigade for å videreformidle CNAs forslag og formål, samtidig som hun gleder seg til å bli kjent med norske bønder, lokalsamfunn og ulike former for organisering. – Det handler om å utveksle, lære og oppdage, for ved å dra til andre land får man kunnskap som man kan ta med tilbake for å styrke organisasjonen. Utveksling kan gi et bredere perspektiv på ting som skjer i landet vårt, at man ikke bare tenker at vi er de eneste som har problemer. Det gjør det kanskje lettere å finne en løsning på disse problemene, som det ikke alltid er så lett å finne en løsning på. Ved å bli kjent med andre personer lærer man, og det kan nok hjelpe oss å se det store bildet. Jeg tror vi får et større perspektiv på verden ved å bli kjent med andre kulturer og andre former å organisere seg. Når jeg kommer tilbake til Colombia kan jeg virkelig bidra i kampen for å skape et verdig liv for alle Colombianere.

Frøya Torvik (Tekst) Angelica Ortiz Sales (Foto)
Frøya var nord-sørbrigadist til Guatemala våren 2016.
Land