Doris brenner for jordbruk og kvinnekamp

Gjennom Latin-Amerikagruppenes utvekslingsprogram mottar vi hvert år seks latinamerikanske aktivister i Norge. Gjennom en serie intervjuer vil vi presentere disse seks og noen av erfaringene de har med seg fra sine organisasjoner. Dette er Doris fra Guatemala.

-Det er to grunner til at jeg besøker Norge; først for å bli kjent med landet, folket og for å bo sammen med dere, i tillegg ønsker jeg ny kunnskap og å løre om andre former å jobbe på. På denne måten kan jeg styrke organisasjonen min CONAVIGUA.

Dorothea Tista Deleon, eller Doris som hun liker å bli kalt, er en av de to guatemalanske sør-brigadistene som skal bo og jobbe med LAG denne høsten. Doris kommer fra den sentrale delstaten Baja Verapaz. Fra liten av var hun med moren sin på møter i organisasjonen for enker etter borgerkrigen, Coordinadora Nacional de Viudas de Guatemala, CONAVIGUA.

- Moren min var aktiv i kampen for frivillig militærtjeneste. Jeg husker jeg ble med henne på møter fra tidlig av. Da jeg var rundt 12 år ble jeg med i MOJOMAYAS, som er en ungdomsgruppe for maya-ungdom. Disse ungdommene er barn av enker og har mista fedrene sine i borgerkrigen. Senere ble jeg mer aktiv i CONAVIGUA på lokalt nivå, deretter regionalt og nasjonalt. Jeg har også vært med på noen aktiviteter for Sentral-Amerika og Latin-Amerika. Nå er jeg med i det kommunale rådet i CONAVIGUA. Vi organiserer aktiviteter og samtaler med kvinnene i organisasjonen. Det handler om å opplyse og informere dem om deres individuelle og kollektive rettigheter, i tillegg om å beskytte moder jord og kjempe mot vold mot kvinner.

Doris verdsetter virkelig det å arbeide med andre kvinner. Sammen setter de viktige temaer på dagsorden i et mannssjåvinistisk land der seksuell vold ble brukt som et våpen under borgerkrigen.                

 - Jeg elsker å jobbe med kvinnegrupper der vi deler erfaringer og ideer på tvers av generasjoner. I tillegg elsker jeg å drive med jordbruk, å leve sammen med moder jord. Jeg driver også med tradisjonell veving når jeg har tid, det er også noe jeg elsker å drive med. Gjennom organisasjonen har jeg fått skolering og opplæring. I 2014 var jeg på en utveksling i Peru, og nå skal jeg til Norge. Det blir en verdifull opplevelse både for CONAVIGUA og meg selv.

CONAVIGUA og LAG har hatt et langt samarbeid og Doris omtaler Norge som et søsterland når hun forteller at du gleder seg til å bli kjent med en annen virkelighet. – Jeg gleder meg til å dele erfaringer med nordkvinner. Vi kan snakke om naturvern, matsuverenitet, viktigheten av å ta vare på våre originale frø og problematikken og konteksten kvinnene lever i her i Guatemala. Gjennom denne utvekslinga får man ikke bare personlig kunnskap, man får større innsikt i et annet land og hvordan kvinnene, ungdommen, barna og den generelle befolkninga lever der. Senere kan jeg ta med det tilbake til organisasjonen og grendene her, noe som vil gi oss styrke. For eksempel er kommunikasjonsdelen vår og spredning av informasjon litt svak, ved å dra til Norge kan jeg kanskje lære mer om hvordan LAG jobber med for eksempel nettsidene sine. Slik kan flere organisasjoner og land også få vite om ulik problematikk og situasjoner i andre land. Jeg er kjempespent og glad for denne reisen.

Land