Bli kjent med Angelica

Gjennom Latin-Amerikagruppenes utvekslingsprogram mottar vi hvert år seks Latin-Amerikanske aktivister i Norge. Gjennom en serie intervjuer vil vi presentere disse seks og noen av erfaringene de har med seg fra sine organisasjoner. Først ut er Angelica fra Guatemala.

Angelica Ortiz Sales er sør-nord brigadist fra nordvest Guatemala, nærmere bestemt delstaten Huehuetenango som grenser til Mexico. Hun er 29 år og vokste opp som en del av bondeorganisasjonen Comité de Unidad Campesina, CUC. Foreldrene hennes har vært aktive i organisasjonen helt siden den var «hemmelig» under borgerkrigen i Guatemala.

- Når jeg begynte å delta i organisasjonen jobba den ikke lenger skjult, for borgerkrigen var over. Jeg ble med på grunn av all urettferdigheten og landproblematikken i landet. Jeg begynte i organisasjonens ungdomsgruppe, min politiske skolering har vært gjennom organisasjonen. Etter hvert ble jeg koordinator av ungdomsgruppa i min grend, senere ble jeg valgt inn som representant i det regionale rådet, forteller Angelica. Hun har vært i det regionale rådet i fem år, på CUCs allmøte i år valgte de nye representanter.

- Jeg har lært veldig mye. Før jeg ble aktiv i organisasjonen var jeg veldig sjenert, men nå har jeg til og med samtaler og presentasjoner i organisasjonen.

Angelica har vært med å starte et prosjekt med ungdomsgruppa i sin grend. Det dreier seg om migrasjonsproblematikken i Guatemala. 

– Mange unge guatemalanere drar fordi det finnes ikke jobber her, men det kan være farlig å migrere. Derfor startet vi et fiskeoppdrettsprosjekt. Vi er rundt 25 ungdommer, og det går bra med prosjektet – vi selger allerede fisk! Prosjektet er for å sørge for at ungdommene ikke drar fra landet, og nå kan noen jobbe med fiskeoppdrett og andre med salg. I tillegg har vi også politisk skolering for barna. Det er viktig, for vi ser allerede nå at mange ungdommer ikke er så interesserte i kampen, de bryr seg mer om andre ting enn å ta vare på moder jord. Derfor er det viktig at vi forteller barn og unge hva CUC står for, hvorfor organisasjonen finnes og hva den kjemper for.

Angelica forteller at CUC kjemper for ulike ting, men har særlig fokus på jordspørsmål. De jobber for en mer rettferdig fordeling av jord i et land der store landeiere eier mesteparten av den dyrkbare jorda.

– Vi kjemper også mot urettferdighet, undertrykkelse og kriminalisering av sosial protest. For eksempel i min delstat, Huehuetenango, er det mange politiske fanger. De er fengslet fordi de har forsvart sitt territorium mot multinasjonale selskaper, vannkraftverk og gruvedrift. Vi jobber også med agroøkologi. I Guatemala er forbruket av kjemisk gjødsling utbredt. Det er et problem. I tillegg er det få jobber. CUC har teoretiske og praktiske kurs i organisk gjødsling. Der lærer man å lage kjøkkenhager for dyrking til eget bruk. Etter hvert som den vokser kan man også selge matvarer. I tillegg lærer vi hvordan vi kan lage organisk gjødsel ved å ha høns. Et annet viktig tema er bevaring av kunnskapen til våre forfedre og ikke minst likestilling. Kvinner fra de ulike delstatene har utviklet en egen lov og plan innenfor organisasjonen for å jobbe for likestilling. Vi ser ofte at kvinnene deltar, men de er ikke med i beslutningstagningene. For tiden jobber vi med å gjøre denne loven kjent i de ulike grendene. Slik vil forhåpentligvis flere kvinner motiveres til å delta mer i arbeidet.

- Jeg er veldig spent på å dra til Norge. Disse utvekslingene gjør at vi kan dele kunnskap mellom ulike land og organisasjoner, og lære om andre situasjoner og problematikker, ingen land er like. Ved å få denne kunnskapen kan man plutselig benytte seg av andre metoder man har lært i andre land. Det er ikke det samme å høre om noe, som å oppleve det. Jeg gleder meg til å ta med den kunnskapen jeg får i Norge til de som venter spente her i Guatemala. Så jeg er veldig takknemlig for denne utvekslinga, ikke bare med Norge, men også med Brasil og Colombia. 

Frøya Torvik
Land