Fagbevegelse er risikosport

90 tillitsvalgte ble drept i 2010 på grunn av sitt engasjement. Over halvparten av drapene var i Colombia.

– I hele verden forsøker arbeidere, lokalsamfunn og befolkningen å kreve sine grunnleggende rettigheter til anstendig arbeid og et godt liv. I mange land blir de som krever sine rettigheter møtt med oppsigelser, vold og i ekstreme tilfeller mord, utført av regjeringer, arbeidsgivere og selskaper, uttaler generalsekretær Sharan Burrows i Ituc til Frifagbevegelse.no.

Tallene blir presentert av den globale faglige organisasjonen Ituc – der blant andre LO er med. Organisasjonen har hvert år en oppsummering av situasjonen for faglige rettigheter i verden.  

Latin-Amerika er fortsatt verstingen

I 2010 beholdt Latin-Amerika tittelen som det farligste kontinentet for utøvelse av faglige rettigheter. Mange arbeidere opplevde alvorlige brudd på sine rettigheter. Nasjonale lover og ratifiseringer av ILO-konvensjoner var i mange tilfeller ingen sikkerhet. Regjeringer og domstolene utøver utilstrekkelig vern av disse rettigheter, bedrifter overtrer dem, og det har vokst fram en praksis som er uttrykkelig rettet mot å forbigå av disse rettighetene, melder Ituc. Eksempler på dette er Solidarismo (i El Salvador, Ecuador, Costa Rica blant andre), beskyttelseskontrakter (i Mexico) og utstrakt bruk av outsourcing eller midlertidige arbeidstakere (i Colombia, Honduras blant andre) i tillegg til konstant vekst i uformell sektor. Dette er noen av de mange utfordringene faglige organisasjoner møter i denne regionen.

Totalt er 75 av de 90 tillitsvalgte som ble drept i 2010 i Latin-Amerika.

Finanskrisen brukes mot fagbevegelsen 

Ituc melder også at den økonomiske krisen konsekvent blir brukt som et påskudd for å undergrave fagbevegelsen og arbeidstakeres rettigheter, også i Latin-Amerika.

Krisen er skapt av de aller rikeste og de store selskapenes finansakrobatisme, og slettens ikke av levelønn og stillingsvern. Likevel blir den brukt som nok et påskudd for å svekke arbeidernes stilling.   

Mange land, mange utfordringer

Panama seiler opp som et nytt bekymringsverdig land etter at 700 arbeidere ble angrepet mens de demonstrerte. 100 ble arrestert og seks drept i denne store demonstrasjonen mot omfattende endringer i arbeidervernloven. Tilsammen ble 1057 skadd totalt i regionen, hvor stort dette tallet er blir tydelig når det sammenlignes med Afrika, hvor antallet skadde fagforeningsfolk var 90.

I Honduras merkes fortsatt volden og undertrykkingen av motstandsfronten. Dette rammer også fagbevegelsen og tre tillitsvalgte ble drept i 2010.

Flere norske fagforeninger har engasjert seg til støtte for de meksikanske uavhengige gruve- og metallarbeiderne som jobber i bedrifter der Oljefondet har investert. Også i 2010 var denne fagforeningen Mexicos mest utsatte for bedriftens og statens vold.

Tre fjerdedeler av de 300 tillitsvalgte som mistet jobben på grunn av sine aktiviteter er i Venezuela.

Julia Loge
Stikkord