LAGs jubileumskonferanse

Bli med på Latin-Amerikagruppenes jubileumskonferansen 2017!

LAG markerer i år 40 årsjubileum og inviterer i den anledning til LA-konferanse i Oslo 3.-15. oktober. Hold av helga!

Konferansen avholdes i 1.etasje i Kolstadgata 1 på Tøyen. I løpet av helga skal noen av venstresida sine dilemmaer diskuteres, LAGs 40-års jubileum skal feires og alternative modeller skal trekkes fram.

Fredag 13. oktober blir det politisk pub på SisteSang, Grønlandsleiret 27, fra klokka 18.30. Tema for kvelden er "kampen om Latin-Amerika".

Lørdag 14. oktober vil det være fokus på to tema: "kampen om ressursene" og "kampen om sannheten". Blant de som er med i diskusjonene er Eduardo Gudynas og Maria Angeles Diez.Vi kjører på fra klokka 11 i Kolstadgata 1 på Tøyen, og runder av lørdagen med en real jubileumsfest. 

Søndag 15.oktober står veggmaleri på agendaen. Veggmaleri er en politisk utrykksform som når mange. Sammen skal vi lage Oslos råeste!

Mer informasjon kommer


13. -15. oktober, kl. 18:00-17:00
LAG
Kolstad gata 1 på Tøyen. Pubdebatten blir på Siste Sang på Grønland.