LAG 40: Kampen om sannheten

Hvilke sannheter velger media å kommunisere, basert på hvilke kilder? Og hva velger vi å tro på? Er uavhengig informasjonsformidling overhode mulig? Dette er bare noen av spørsmåla som tas opp i «kampen om sannheten» lørdag 14.oktober. Velkommen!

Media brukes for å kommunisere og informere. Det er ofte gjennom media vi får med oss hva som skjer og selv kan videreformidle hva som skjer. Men medieaktørene og informasjonskanalene er mange, og hvilke vi velger å benytte oss av er med på å farge vår virkelighetsoppfatning og våre sannheter. Derfor er det viktig å tenke over hvilke kilder vi benytter oss av og hvilke sannheter disse representerer.


Ángeles Diez, statsviter og sosiolog fra Universidad Complutense de Madrid, starter det hele med å holde en lengre innledning om hvordan medieindustrien fungerer og gir oss sin tolkning av den latinamerikanske virkeligheten. Hun vil også dele sine refleksjoner; er uavhengig informasjonsformidling mulig? Finnes det uavhengige medier? 

Innledningen vil være utgangspunkt for en debatt om hvilket ansvar medier og informasjonsformidlere har. Hvilke sannheter forteller media, og hva ligger bak disse sannhetene? Hvilke sannheter velger vi å tro på og hvordan påvirker det vår kildekritikk?

Med eksempler fra Latin-Amerika og Norge vil vi diskutere disse spørsmålene. Med oss har vi Joakim Møllersen(redaktør for Radikal Portal), Eirik Vold (journalist og samfunnsgeograf), Live Bjørge (Programrådgiver, likestilling hos SAIH). Ordstyrer Ixchel León (styreleder i LAG).

Det vil bli satt av tid til å stille spørsmål underveis. Møtet vil simultantolkes til norsk og spansk, og det er selvfølgelig gratis!

Ángeles Diez har en doktor i statsvitenskap og sosiologi og er professor ved Universidad Complutense de Madrid. Hennes forskningsområder er blant annet sosiale bevegelser, media, informasjon og kommunikasjon. Hun har jobbet mye med tematikken media og manipulering, meed et særlig fokus på Cuba og Venezuela. 

Meld deg gjerne på arrangementet via Facebook-eventet.

Møtet er en del av LAGs jubileumskonferanse som pågår i Oslo 13.-15.oktober. Fullt program finner du på nettsida og Facebook.


14. oktober, kl. 14:30-17:00
Latin-Amerikagruppene i Norge
Aktivitetshuset K1, Kolstadgata 1
Facebook