La oss snakke om: Norfund

Latin-Amerikagruppene inviterer til første debatt i debattserien "La oss snakke om..." der vi ønsker å løfte temaer vi mener får altfor liten plass i utviklingsdebatten. Første tema ut: Norfund!

Hvert år går ca. 1,5 milliarder fra bistandsbudsjettet direkte til Norfund. Norfund er Statens investeringsfond for næringsvirksomhet i utviklingsland og de skal investere i etablering og utvikling av lønnsomme og bærekraftige bedrifter.

Til tross for at det ved flere anledninger er påvist grove brudd på menneskerettigheter i forbindelse med Norfunds investeringer, er det tverrpolitisk enighet på Stortinget om at dette er et godt verktøy for å oppnå utvikling. 

Vi er i en tid der bistanden er under sterkt press og hvor det er særlig viktig å sørge for maksimalt utbytte av hver eneste bistandskrone. Derfor er det bekymringsfullt at sivilsamfunnsorganisasjoner omtrent er de eneste som retter det kritiske søkelyset mot Norfund og deres investeringer. 

Vi mener det er viktig å snakke om og diskutere Norfund og deres retningslinjer og rutiner! Er Norfund godt egnet til å skape utvikling på mottakernes premisser? Er investeringer i næringsvirksomhet i det hele tatt riktig verktøy? Hvordan kan man sikre at norske bistandsmidler ikke bidrar til menneskerettighetsbrudd og konflikter med lokalbefolkning? Hvem sin kake er det egentlig vi meler med våre investeringer i lav- og mellom-inntektsland? 

Deltakere: 
- Mariel Aguilar Støen er førsteamanuensis på Senter for utvikling og miljø ved UiO
- Gustavo Illescas er politisk analytiker hos den guatemalanske menneskerettighetsorganisasjonen CALDH. Han har arbeidet særlig med utenlandske investeringer i Guatemalas energisektor
- Representant fra Norfund
- Andrew Kroglund, internasjonal kontakt i Miljøpartiet de grønne

Flere deltakere vil bli annonsert 

----------------------------------------------------------------


Denne debatten er oppvarmingen til en folkelig domstol som arrangeres lørdag 11. mars.

Folkelig domstol: Norske investeringer - etikk eller butikk? vil ta opp to saker. Den ene er Oljefondets investering i eukalyptusnæringen i Brasil, og den andre Norfunds investering i banken FICOHSA i Honduras. Det vil komme vitner og eksperter fra Brasil, Honduras, Guatemala og Norge som vil snakke om sakene og det overordnede problemet.

9. mars, kl. 19:00-21:00
LAGs høstbrigade 2016
Litteraturhuset, Wergelandsveien 29, Oslo
Facebook