Debatt: La oss snakke om rettferdig energi

Latin-Amerikagruppene inviterer til andre debatt i debattserien "La oss snakke om..." der vi ønsker å løfte temaer vi mener får altfor liten plass i utviklingsdebatten. Andre tema ut: Rettferdig energi!

I en tid hvor det haster med å finne gode løsninger på dagens og fremtidens klimautfordringer er det for mange lett å velge grønt fremfor sort, vann fremfor olje. Men er det kanskje for lettvint? Vi ønsker å stille spørsmålstegn ved det økte presset på utbygging av og investeringer i fornybar energi. Vi vil diskutere de sosiale konsekvensene av den globale storsatsningen på ren energi og fornybare megaprosjekter. Vi ønsker å skape en refleksjon rundt hvordan overgangen til fornybar energi skal skje. For hva når de miljømessige gevinstene skjer på bekostning av lokalbefolkningens levekår? Eller når menneskerettigheter grovt brytes på veien mot en grønnere verden? 

Deltakere: 

- Maja Kristine Jåma er fra Fosen reinbeitedistrikt og stiller spørsmål ved vindmølleparkene på Storheia. Hun er også styremedlem i ungdomslaget for Norske Samers Riksforbund.
- Espen Moe er professor ved Institutt for sosiologi og statsvitenskap ved NTNU med kompetanse innenfor fornybar energi og internasjonal politikk.
- Vegard Bilsbak er representant for Miljøpartiet De Grønnes bystyregruppe i Trondheim.
- Flere deltakere annonseres fortløpende.

19. april, kl. 19:00
Stammen Café & Bar Kongens gate 55, Trondheim
Facebook