Allmøtet i Latin-Amerikagruppene, vår 2020

Lokallag, utvalg, arbeidsgrupper, og enkeltmedlemmer i Latin-Amerikagruppene i Norge (LAG) innkalles med dette til Allmøtet i Oslo 22.-23. februar.
Foto: Mimi Mørk

Allmøtet vil finne sted i Frivillighetshuset på Tøyen (LAGs kontor). Allmøtet blir en god arena for politisk og faglig påfyll, underholdning, kultur, vennskap og samhold i solidaritet med Latin-Amerika. LAG refunderer billigste reisealternativ for delegater fra lokallag og arbeidsgrupper. Delegater oppfordres derfor til å være tidlig ute og å booke billetter nå. 

Dagsorden og sakspapirer skal sendes ut sammen med 2. innkalling, samt mer praktisk informasjon. Vi minner om at alle lokallag, arbeidsgrupper og utvalg må sende inn sine beretninger og forslag til debatt og saker tre uker før Allmøtet. 

Hvert lokallag må velge sine delegater til Allmøtet. Det er alltid lurt å planlegge dette i god tid på forhånd. Husk å betale medlemskontingenten for 2020 og bli med på det beste solidaritetstreffet denne sommeren!  

Viktige frister:

01. februar: påmelding av saker og temaer på Allmøte og levering av lokallags, arbeidsgruppers og utvalgs beretninger.

08. februar: utsending av 2. innkalling med dagsorden og sakspapirer.

12. februar: Påmeldingsfrist til delegater og observatører.

22. -23. februar, kl. 08:00-17:00
LAG
Kolstadgata 1, Tøyen, Oslo
Facebook