Allmøte LAG Oslo

LAG Oslo inviterer til allmøte på Tøyen. Alle medlemmer, arbeidsgrupper, aktivister og interesserte er velkommen. De som er medlemmer har stemmerett.

LAG Oslo organiserer Allmøter hver tredje uke fram til sommeren. Dette er møter som er åpnet for alle LAG-medlemmer og interesserte. Møtene er ment som en samle-og mingleplass for alle LAG-folk i Oslo. Vi tar opp aktuelle forslag, arbeid etc i LAG Oslo, både som aktivister og de organiserte arbeidsgruppene som sogner til dette lokallaget. Alle er velkommen! Vi begynner hvert møte med politisk påfyll. Mandag 30. april skal vi ha en oppdattering på situasjonen i Brasil og situasjonen med Hydro i Brasil. Dette blir ca. 45-60 minutter. Deretter tar vi opp saker og forslag. Den 30. forbereder vi også 1. mai med litt allsang og forberedelse av frokost 1. mai. 

30. april, kl. 17:00-19:00
LAG Oslo
Kolstadgata 1, 3. etasje, 0652, Oslo