Allmøte LAG Norge

Fra 24. til 26. august samler LAG seg i Allmøte. Dette er LAGs største rom for diskusjoner om situasjonen i Latin-Amerika og organisasjonens fremtid. Med representanter fra alle våre lokallag og arbeidsgrupper gleder vi oss til både debatt og fest i kampen for en bedre fremtid til Latin-Amerika. Velkommen!

Generelle mål/hovedmål:

  1. Samle organisasjonen rundt vår egen plattform/forståelsen av oss selv som en politisk aktør
  2. Styrke LAG som en aktivistbasert/drevet organisasjon 

Delmål:

  • Aktivere arbeidslag, lokallag
  • Diskutere om hvordan LAG organiserer seg.
  • Diskutere pm hvorfor LAG organiserer seg.
  • Analysere Latin-Amerikas politiske konjunktur i internasjonal kontekst

I løpet av allmøtet vil vi stille oss spørsmålet om vi er en solidaritetsorganisasjon eller om vi inngår i en større venstreside bevegelse, om vi er en isolert organisasjon i Norge som jobber med Latin-Amerika eller inngår vi i en større tradisjon. Ved å forstå konjunkturene i LA og hvordan de henger sammen med konjunktur i Europa/verden kan vi skape en forståelse av hvordan vi organiserer oss.

PROGRAM (med forbehold om endringer) 

 

FREDAG 24. AUGUST (Åpent arrangement)

Åpningsdebatt og fest. Sted og program kommer snart.

 

LØRDAG 25. AUGUST

Sted: Frivillighetshuset, 1. Etasje (Kolstadgata 1)

09:00 Mistica og sang / Velkommen til Allmøtet

09:20 - 09:30 Gjennomgang og godkjenning av dagsorden

09:30 -10:30 Organisasjonsberetning fra sekretariatet, AU, brigadeprosjektet, lokallag og arbeidsgrupper

10:30-11:00 Presentasjon av den hjemkomne brigaden. Presentasjon av den utreisende brigaden

11:00-11:30 Kaffepause

11.30-13:00 LAGs politiske identitet og analyse. Parallelle workshops:

Feminisme

Kapitalismen

Imperialismen

Internasjonal solidaritet

13:00-13:45 Presentasjon av diskusjoner i plenum 

13:45-14:30 Lunsj

14:30-14:45 Allsang 

14.45-16:15  LAGs politiske strategi: Hvordan legger våre politiske analyser grunnlaget for våre aktiviteter? Diskusjon i lokallag og arbeidsgrupper

16:15-17:00 Presentasjon av diskusjoner i plenum

17:00 Opprydding 

19:00 Mat og noite cultural 

TBA

 

SØNDAG 26. AUGUST

Sted: Frivillighetshuset 1. etasje

10:00-10:15 Mistica 

Møte om delegatordningen

10:15 - 10:30 (1) Sakspapir delegatordningen / allmenn stemmerett

10:30 - 11:30 (2) Grupper presenterer standpunkt

Alle arbeidsgrupper/lokallag blir invitert opp for å si sin mening/oppsummere diskusjon fra sin gruppe (5 min) - presentere endringsforslag

11:30 - 11:45 Kaffepause

11:45-12:30 (3) Åpen talerstol fra medlemmer i LAG (de som ikke har blitt representert gjennok lokallag og arbeidsgrupper) Endringsforslag kan fremmes

12:30-13:30 Lunsj

13:30-14:00 Votering over forslag

14:00-14:30 Pause 

14:30-15.30 Boklansering - LAG 40 år

15:45-17:00 LAGs planer fram til Allmøtet i januar: Sekretariat, arbeidsutvalget, lokallag, arbeidsgrupper og brigadeprosjektet

17:00-18:00 Opprydding  

24. -26. august
Latin-Amerikagruppene i Norge