Allmøte LAG Norge

Fra 24. til 26. august samler LAG seg i Allmøte. Dette er LAGs største rom for diskusjoner om situasjonen i Latin-Amerika og organisasjonens fremtid. Med representanter fra alle våre lokallag og arbeidsgrupper gleder vi oss til både debatt og fest i kampen for en bedre fremtid til Latin-Amerika. Velkommen!

Påmelding via denne lenken 

Generelle mål/hovedmål:

  1. Samle organisasjonen rundt vår egen plattform/forståelsen av oss selv som en politisk aktør
  2. Styrke LAG som en aktivistbasert/drevet organisasjon 

Delmål:

  • Aktivere arbeidslag, lokallag
  • Diskutere om hvordan LAG organiserer seg.
  • Diskutere pm hvorfor LAG organiserer seg.
  • Analysere Latin-Amerikas politiske konjunktur i internasjonal kontekst

I løpet av allmøtet vil vi stille oss spørsmålet om vi er en solidaritetsorganisasjon eller om vi inngår i en større venstreside bevegelse, om vi er en isolert organisasjon i Norge som jobber med Latin-Amerika eller inngår vi i en større tradisjon. Ved å forstå konjunkturene i LA og hvordan de henger sammen med konjunktur i Europa/verden kan vi skape en forståelse av hvordan vi organiserer oss.

 

FREDAG 24. AUGUST (Åpent arrangement)

Åpningsdebatt og fest på Skatten klokka 18-22

Hagegata 22-24, Tøyen

Program - Latin-Amerikas politiske konjunktur i internasjonal kontekst 

Vi har besøk av Judite Dos Santos, langvarig aktivist fra MST, som skal innlede debatten om Latin-Amerikas politiske konjunktur i internasjonal kontekst, det blir god tid til spørsmål og debatt, og åpningsfest.

Arrangementet åpnes med kulturelt innslag.

Vi håper å se de fleste av dere på Skatten, for oss er det veldig viktig å bli kjent med hverandre, dele våre tanker og ideer, vårt engasjement for solidaritet og glede for Latin-Amerika.

 

LØRDAG 25. AUGUST

Sted: Frivillighetshuset, 1. Etasje (Kolstadgata 1)

09:00 Mistica og sang / Velkommen til Allmøtet

09:20 - 09:30 Gjennomgang og godkjenning av dagsorden

09:30 -10:30 Organisasjonsberetning fra sekretariatet, AU, brigadeprosjektet, lokallag og arbeidsgrupper

10:30-11:00 Presentasjon av den hjemkomne brigaden. Presentasjon av den utreisende brigaden

11:00-11:30 Kaffepause

11.30-13:00 LAGs politiske identitet og analyse. Parallelle workshops:

Feminisme

Kapitalismen

Imperialismen

Internasjonal solidaritet

13:00-13:45 Presentasjon av diskusjoner i plenum 

13:45-14:30 Lunsj

14:30-14:45 Allsang 

14.45-16:15  LAGs politiske strategi: Hvordan legger våre politiske analyser grunnlaget for våre aktiviteter? Diskusjon i lokallag og arbeidsgrupper

16:15-17:00 Presentasjon av diskusjoner i plenum

17:00 Opprydding 

18:00-21:00 Noite Cultural: Vi får servert meksikansk mat på Parken etterfulgt av innslag, sang og fest.


 

SØNDAG 26. AUGUST

Sted: Frivillighetshuset 1. etasje

10:00-10:15 Mistica 

Møte om delegatordningen

10:15 - 10:30 (1) Sakspapir delegatordningen / allmenn stemmerett

10:30 - 11:30 (2) Grupper presenterer standpunkt

Alle arbeidsgrupper/lokallag blir invitert opp for å si sin mening/oppsummere diskusjon fra sin gruppe (5 min) - presentere endringsforslag

11:30 - 11:45 Kaffepause

11:45-12:30 (3) Åpen talerstol fra medlemmer i LAG (de som ikke har blitt representert gjennok lokallag og arbeidsgrupper) Endringsforslag kan fremmes

12:30-13:30 Lunsj

13:30-14:00 Votering over forslag

14:00-14:30 Pause 

14:30-15.30 Boklansering - LAG 40 år

15:45-17:00 LAGs planer fram til Allmøtet i januar: Sekretariat, arbeidsutvalget, lokallag, arbeidsgrupper og brigadeprosjektet

17:00-18:00 Opprydding  

24. -26. august
Latin-Amerikagruppene i Norge