Abort og retten til selvbestemmelse over egen kropp

Latin-Amerikagruppene Blindern inviterer til en temakveld på Café Mestizo om abort og kvinners rett til selvbestemmelse over egen kropp.

I Latin-Amerika finner man noen av de strengeste lovene rundt abort. Flere land har en policy som sier at abort kun kan utføres hvis kvinnens liv er i direkte fare. I februar i år ble abortskipet Adelaide, drevet av organisasjonen Women on Waves, bortvist fra Guatemala - et land som lett havner i den ovenfor beskrevne kategorien. Folkene ombord Adelaide tilbyr kvinner abort i internasjonale farvann, for å omgå den strenge lovgivningen. Women on Waves oppfordrer Guatemala til å fjerne abort fra straffeloven siden abort er en menneskerett, mens landet, som i likhet med flere andre latinamerikanske land er preget av et katolsk verdisett, hevder abort er mord. 

Kom til Mestizo den 26. april for å høre mer om denne saken og andre lignende saker fra Latin-Amerika!

Innledere og program for kvelden kommer snart

26. april, kl. 18:00
LAG Blindern
Café Mestizo Pilestredet Park 5, Oslo
Facebook