Årsmøte Kvinneutvalget

Det innkalles til årsmøte i Kvinneutvalget i LAG

Dagsorden

1) Godkjenning av innkalling
2) Valg av ordstyrer og referent
3) Årsrapport for 2017
4) Regnskap 2017
5) Handlingsplan
6) Valg av nytt styre og valgkomité


Sakspapir

Regnskap 2017

ÅRsrapport 2017

Innkalling Til Årsmøte I Kvinneutvalget Lørdag 7

7. april, kl. 12:30-14:30
Kvinneutvalget i LAG
Frivillighetskuset, Kolstadgata 1 - Tøyen