Årsmøte i LAG Bodø

Det blir årsmøte i LAG Bodø torsdag 16. februar. Her kan du være med på å bestemme hva LAG Bodø skal jobbe med og hva LAG Bodø skal mene.

Program: 

- Introduksjon om LAG
- Finne ut hva LAG Bodø skal jobbe med.
- Legge plan for neste år / halvår.
- Valg av styre.
- Velge observatører til landsmøtet 4. mars.

16. februar, kl. 19:00-21:00
LAG Bodø
Kafé Kafka
Facebook