Åpent møte: valgkupp og sosial kamp i Honduras

Valgkupp og folkelig mobilisering, undertrykkelse og korrupsjonsskandaler. Velkommen til åpent møte om situasjonen i Honduras og påfølgende informasjonsmøte om solidaritetsbrigader til Brasil

Valget i Honduras i november 2017 ble kuppet. Som reaksjonen tok folk til gatene i protest og for å kreve at demokratiske spilleregler respekteres.

Prisen for dette har vært høy, 38 personer har blitt drept. Honduranske myndigheter har slått ned på demonstrasjoner, og har samtidig benyttet anledningen til å kriminalisere og true sosiale ledere. Martin Fernandez og Leonel George er aktive i arbeidet for å forsvare en demokratisk utvikling i Honduras og en bedre fordeling av makt og ressurser.

Martin Fernandez er advokat og leder i Movimiento Amplio Dignidad y Justicia (MADJ) som jobber med sosiale organisasjoner mot korrupsjon og brudd på menneskerettigheter, og for å fremme sosial rettferdighet. Martin måtte forlate landet midlertidig på grunn av drapstrusler, to av MADJs medlemmer har allerede blitt drept.

 Leonel George er menneskerettighetsforkjemper og leder i Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguan (COPA) som er en sammenslutning av bondeorganisasjoner, velforeninger, vannkomiteer og fagforeninger i Aguan-dalen. De er engasjert i konflikten mellom småbrukere og store landeiere i Aguán-dalen, der bønder jages fra gård og grunn og deres ledere trues og drepes.


Etter møtet blir det gitt informasjon om LAGs solidaritetsbrigader til Brasil:

1. april er søknadsfristen for høstens solidaritetsbrigader til Brasil. Er du nysgjerring? bli med på en reise som vil gi deg utallige opplevelser og nye perspektiver.


14. mars, kl. 18:00-20:00
Latin-Amerikagruppen i Bergen/Norsk Folkehjelp
seminarrom 202 i SV-bygget Fosswinckelsgate 6