Åpent Møte om Guatemala

Guatemala: Kampen for Jord og Likestilling!

Emilia Wood og Susanne Folkestad fra linjen Solidaritet Nord-Sør ved Sund Folkehøgskole kommer på besøk for å fortelle om sitt opphold i Guatemala.

I høst var de på en to måneders studietur til Guatemala, og gjennom et bildeforedrag vil de fortelle om sine opplevelser og erfaringer fra turen, der de blant annet har bodd tett på lokalbefolkningen og hatt feltarbeid om kvinners rettigheter og jordfordeling.

16. februar, kl. 19:00-21:00
Latin-Amerikagruppen i Bergen
Speilsalen, Akademiske Kvarter